מדיניות הפרטיות באתר pestworld.co.il

 

מבוא

השמירה על פרטיותך ועל פרטיך, חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתר שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן ביקורך.   pestworld.co.il  להלן  "האתר" מודה לך על התעניינותך  שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור.

 

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

 

נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל האתר עושה שימוש ב"קוקיס""כדי לעקוב אחר לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו.

להצטרפות לרשימת תפוצה או מס' טלפון על-מנת ליצור קשר עימנו.

 

שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו

 

האתר ולחוקי המדינה. אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

 

הבאים ורק בהם: על אף האמור לעיל, בעל/י האתר רשאי/ם להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים

 

א.         אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדיים שלישים המציעים אותם למכירה באמצעות

            האתרים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;

ב.         במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או מי ממפעיליו שתחייב חשיפת פרטיך;

ג.          תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

ד.         יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך ;

 

 

של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות כלשהו- וכן במקרה בו יתמזג/ו עם גוף אחר ו/או ימזג/ו את פעילויות האתר עם פעילותו ה.
מפעיל/י האתר ימכור/ימכרו או יעביר/ו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד פרטיות זו.

 

חופש הבחירה

כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר. בלחיצה על כפתור "הסר" או "unsubscribe" המופיע בתחתית כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים, במשלוח הודעת דוא"ל, לכתובת  [email protected]  או באמצעות הטלפון 0707-055-700 או חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכתובת סעדיה גאון 7/8, רחובות או המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה אנו  מעוניינים  להשתמש  בנתוניך  כדי  להודיע  לך  על  מוצרינו  ושירותינו  החדשים  ובמקרים

 

דיוור ישיר אלקטרוני

המשך קבלת המידע. האתר ו/או מפעילו/יו ומידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את בהסכמתך להסכם הפרטיות הזה הנך מאשר קבלת דיוור אלקטרוני המכיל מידע בדבר שירותי

 

רישום לשירותים

 

מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו. ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש  ממך

 

חופש המידע והזכות לעיון

 

בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך. כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -8978, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

של האתר. הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית בכל מקרה בו יחליט/ו מפעיל/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר,

 

אבטחה

 

המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים מפעיל/י האתר נעזר/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי

 

גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע על אף האמור, מפעיל/י האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש.

ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל .